1. Desember Er Batteriskiftedagen!

Husk å bytte batteri i røykvarsleren, Sjekk også at den faktisk fungerer.

Styret har ett ansvar å informere samtlige beboere om årlig kontroll av brannvernutstyr ved hver enkel bolig. Det påhviler er særlig ansvar for kontroll av brannvernutstyr hos eier av boligen. Styret tar sikkerheten på alvor og ønsker at en slik kontroll minnes på årlig, samt utføres. Det er bruker som disponerer utstyret som er ansvarlig for vedlikeholdet av slikt utstyr. Det er viktig med en god kontroll av slik utstyr da dette kan bidra til å redde liv og øke sikkerheten, dette gjelder ikke bare for deg som beboer men også dine naboer.

Brannvernutstyr som skal testes/sjekkes:

Røykvarsler                  

Testes, samt byttes batteri årlig (1. desember røykvarslerens dag)
Samtidig bør det sjekkes om det er tilstrekkelig med røykvarslere i bolig                          (minimum en i hver etasje)

Husbrannslange           
Befinner seg under kum/vask og kan enkelt testes i kum/vask eller ien bøtte.                              Ventil til husbrannslangen må åpnes for å kunne teste

Pulverapparat               
Kontrolleres for trykk på manometer, samt snus ett par ganger

For de beboere som allerede har utført dette, kan se bort ifra dette skrivet.

 

 

Hilsen

Styret