17 jan 2020

Bruksanvisning for ladestasjon Furukollen Boligsameie

Bruksanvisning for ladestasjon Furukollen Boligsameie

Bruksanvisning for ladestasjon Furukollen Boligsameie

Her er en veiledning for hvordan du kan ta de nye EN+ ladestasjoner i bruk.

For at du skal kunne bruke ladestasjon, det vil si at den er aktivert, skal det være et grønt lys på fremsiden av ladestasjon. Manglende lys eller rødt lys betyr at det er en feilkilde overfor ladestasjon. Ladestasjonen må være «online» dvs du ser et dekningsmerke øverst til høyre i displayet. Kryss eller utropstegn indikerer at laderen er «offline» og vil ikke lade.

Gi gjerne beskjed om feilen til EnergiPlan på e-post til support@energiplan.com

Ladeprosess

For å kunne bruke den nye ladestasjonen må du ha ladekabel med Type 2 støpsel.

            1. Sett ladekabel i ladepunkt i elbilen og ladekabel inn i ladepunkt på ladestasjon.

Da gjennomfører du såkalt Mode 3 lading hvor sikkerhets- og kontrollfunksjoner inngår i ladepunktet.

            2. Ved å føre /scanne (Radiofrekvensidentifikasjon) RFID brikken over lesepunkt på ladestasjon vil denne aktiveres og lading vil starte. Kabelen vil da være låst i ladestasjon.

Display vil vise forskjellige informasjon vedr. lading, som ladehastighet, ladetid, volt og Kw.

OBS! Det kan ta opptil et par minutter før ladestasjonen gir full effekt. Ladetiden som vises i bilen stemmer ikke før ladestasjonen gir full effekt.

         3. Når du er ferdig ladet – fører/scanner du RFID brikken over lesepunkt på ladestasjon, og ladestasjon vil da frigjøre «pistolen» fra ladestasjon. Grønt lys på ladestasjon indikerer at elbilen er ferdig ladet.

                                     
 

                                   

 

Energiplan AS | Org.nr. 913 333 888 | (+47) 67 49 83 00 Strandveien 37 | 1366 Lysaker | Regionskontor Bergen | Vågsgaten 12 | 5160 Laksevåg

Kontaktperson: Jørn Ritzi, 90767800, jr@energiplan.com post@energiplan.com | www.energiplan.com