Oppgradering av det elektriske anlegget i sameiet, slik at alle beboere får mulighet til å lade ELbil

Oppgradering av det elektriske anlegget i sameiet, slik at alle beboere får mulighet til å lade ELbil

Status på saken,

Som de fleste sikkert har fått med seg, så ble dette forslaget vedtatt med 18 mot 17 stemmer på årsmøtet. 

Det kanskje ikke alle har fått med seg, er at dagen etter årsmøtet så fikk styret en mail med en klage over vedtaket. Klagen inneholdt spørsmål/påstand om at vedtaket ikke var gyldig da det i slike tilfeller måtte/burde være 2/3 flertall.

Det var også en del snakk blant beboere som hadde samme oppfatning.

Det skal sies at dette også ble tatt opp på årsmøtet, og vår forretningsfører fra OBOS sa at han ikke trodde det var nødvendig med 2/3 flertall i slike tilfeller. 

I etterkant av klagen snakket vi både med OBOS og Huseierenes Landsforbund sin juss telefon. Saken var relativt kompleks, og vi valgte etter hvert å sende inn saken til Huseierenes Landsforbund sine advokater.

Vi har fått et skriftlig svar fra en av deres advokater, og hennes oppfatning er at vi ikke trenger 2/3 flertall i denne saken. 

Vi i styret har valgt å lene oss på dette svaret, og vi anser klagen som avvist. Det vil si at vi anser vedtaket som gyldig og vi har gått videre med saken.

Status pr idag, 20.06.2019, er at vi har fått innvilget lånet, og vi har godkjent den første fakturaen fra ENERGIPLAN AS. ENERGIPLAN AS har sent inn søknad til Hafslund om å få gjennomføre oppgraderingen, og de venter på svar. Det kunne ta 4-5 uker. 

Da det var stor splid i sameiet vedrørende denne saken og det var en del snakk, så synes vi i styret at det er ryddig å informere om status.

Hilsen 
Styret