Hunde- og kattholdsregler

1. Hunder/katter bør luftes av en av husstandens medlemmer. Dersom hunden/katten luftes av barn, må man påse at den ikke lekes med, plages av barn eller ertes opp slik at den kan skremme andre.

2. Hunder og katter skal holdes i bånd.

3. Hunder/katter skal føres til et vel egnet sted hvor lufting kan foregå. Lufting av hunder/katter må ikke foregå på steder som lekeplasser, sandkasser, balkonger, plener og grøntanlegg. Ledsager må sørge for at ekskrementer etter hunder/katter på nevnte områder blir fjernet omgående.

4. Hunden må ikke være alene i leiligheten derom den ikke er lært opp til å være alene. Den kan gi lyd fra seg til vesentlig sjenanse for naboene. Man ser bort fra opplæringstiden.

5. Enhver hundeeier bør forplikte seg til, ved første høve, å gjennomgå dressurkurs med sin hund eller på annen måte vise at hunden er under kontroll.