13 nov 2017

Oppvarming

Det benyttes 2 metoder for å distribuere varmen inne i huset.

1. Radiatorer

Den etasjen som er høyest (første/annen) er tilknyttet et rørsystem som henter varme direkte fra fjernvarme anlegget og og sender vann ut til radiatorer som er plassert i alle rom.

2. Vifte

I etasjen som ligger lavest (under/første) blir varmen distribuert ut via en vifte som blåser varm luft ut et rørsystem som skal dekke alle rom. Viften henter sin varme fra et rør tilknyttet radiatorsystemet.

For å justere varmen til de ulike rommene i den laveste etasjen, kan en regulere spjeldene som sitter på rørene rett i nærheten av selve viften.

For ytterligere informasjon besøk hjemmesiden til leverandøren Lättklinker Betong AB.

Hvis man har feil eller problemer med varmeviften, kan man se mer på denne siden Villa Service.