Endret: 3 feb 2020     Opprettet: 13 nov 2017

Parkeringsbestemmelser

Parkeringsbestemmelser

1. Parkering på boligsameiets gang-/stikkveier er forbudt. 
Det tillates stans for nødvendig av-/pålessing, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet maks 30 minutter. Borttauing av hensatte/forlatte kjøretøy kan skje uten varsel.
Mellom kl 23.00 og 07.00 er det forbudt å kjøre inn på sameiets stikkveier samt arealer som ikke er regulert til parkeringsområde. Ved overtredelse av innkjøringsforbudet, blir det ilagt kontrollavgift og bilen kan bli borttauet ved kontroll eller rekvirering.

2. Reserverte parkeringsplasser. Gjelder garasje- og carportanlegg samt ev. parkeringsplasser ute som er skiltet reservert parkering. Ved feilparkering på disse plassene må leier/eier av p-plass ta kontakt med styret, slik at en eventuell borttauing og ileggelse av kontrollavgift kan foretaes.

3. Parkeringplassen. Parkeringsplassene er til benyttelse kun for beboere i Furukollen Boligsameie på anviste plasser. Gjester til beboerne kan parkere inntil 5 dager.

4. Avskiltede kjøretøy skal ikke plasseres på boligsameiets tomt, disse vil bli omgående fjernet iht § 17. i vedtektene for sameiet.

5. All parkering er forbudt utenfor anviste plasser, som for eks. dobbelparkering, avfallsluker, plen, osv. Parkering skal kun skje på anviste plasser. Dette for å sikre fremkommelig kjørevei for uttrykningskjøretøy.

6. Kjøretøy tyngre og/eller større kjøretøy (minibuss, stor varebil, lettlastebil og lastebil).Beboere som ønsker å bruke sameiets gjesteparkering for tyngre og/eller større kjøretøy (minibuss, stor varebil, lettlastebil og lastebil), må søke om dispensasjon fra Styret.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon på kjøretøy som har en lengde på mer enn 6 meter. Det er kun mulig å få dispensasjon for ett kjøretøy per boenhet. Ved innvilget dispensasjon vil man få utlevert ett blått parkeringsbevis/kort. Dispensasjonen gjelder kun for ett år av gangen. Ved utløp av dispensasjonen må det søkes på nytt til Styret.


7. Campingvogn, tilhenger etc. Beboere som ønsker å bruke sameiets tomt til parkering av campingvogn, tilhenger etc. må søke om dispensasjon fra Styret. Grunnet et begrenset antall plasser skal vi i utgangspunktet ikke ha annet enn biler på parkeringsplassen. Kjøretøy som ikke har fått midlertidig parkeringstillatelse fra Styret vil bli borttauet.


For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler.

Brudd på parkeringsreglement (gjelder alle motorkjøretøyer) i Furukollen boligsameie kan medføre kontrollavgift kr 600,- og / eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder hele døgnet.


Kontrollen utføres etter stikk-kontrollprinsippet .