Radon

Utstyret er enkelt å sette opp og koster 480,- inkl. mva for 2 sporfilmer.

Måleperioden er minimum 2 måneder og må foretaes i fyringssesongen.

Telefon: 33 05 21 71

e-post: post@radontech.no

Kontaktperson: Trygve Elvestad