Utlån av fellesutstyr

Kontaktperson er:  Adil Inam Qureshi og Victor Karlstorpet 

Det vil avkreves et depositum på 300,- ved lån av tønnegrillen.